Актуелни проекти

  • Рехабилитација на државниот пат А2 делница од Гостивар до село Колари во должина од 28,5км .
  • Рехабилитација на државниот пат А2 делница од село Колари до Кичево во должина од 11км .