Завршени проекти

  • Реконструкција и подобрување на локалните патишта Фаза 4, Лот 1 Скопски и Полошки регион
  • Реконструкција на локални патишта Фаза 3 , Лот бр.1 Пелагонија и Југозападен регион
  • Рехабилитација на регионален пат Р-516 делница Прилеп-Кривогаштани Лот бр. 9 во должина од 21,95км
  • Рехабилитација на регионален пат Р-513 делница Прилеп-Македонски Брод Лот бр. 8 во должина од 32,3 км
  • Рехабилитација на регионален пат Р 1202 секција Ново Село-Маврови Анови во должина од 11,79 км
  • Рехабилитација и подобрување на регионален пат Р2235, секција Маврови Анови-Маврово во должина од 6 км
  • Лот 2.А Санација и рехабилитација на потенцијално нестабилни зони долж регионален пат Р1209 Тетово-Попова Шапка
  • Лот бр.1.Б Санација и рехабилитација на потенцијално нестабилни зони долж регионален пат P1202 Маврово-Дебар во должина од 240 м