Актуелни проекти

  • Рехабилитација на регионален патен правец Р1303, делница Кичево-Македонски Брод.
  • Реконструкција на локален пат до село Зубовце – Општина Врапчиште
  • Реконструкција на улица од река Треска до Градски Гробишта – Општина Макеоднски Брод