Визија

Секоја цивилизација се почнува да се гради со камен и тој останува вечен да ја раскажува нејзината приказна. Затоа градетелите со камен се технологијата и уметноста која е темел на сите наши дела. Ние од Прогрес 98 одговорно ја градиме иднината преку нашата сегашност за да оставиме минато втемелено во камен.