Завршени проекти

 • Реконструкција и подобрување на локалните патишта Фаза 4, Лот 1 Скопски и Полошки регион 2013-2014
 • Реконструкција на локални патишта Фаза 3 , Лот бр.1 Пелагонија и Југозападен регион 2013-2013
 • Рехабилитација на регионален пат Р-516 делница Прилеп-Кривогаштани Лот бр. 9 во должина од 21,95км 
 • Рехабилитација на регионален пат Р-513 делница Прилеп-Македонски Брод Лот бр. 8 во должина од 32,3 км
 • Рехабилитација на регионален пат Р 1202 секција Ново Село-Маврови Анови во должина од 11,79 км 2015-2016
 • Рехабилитација и подобрување на регионален пат Р2235, секција Маврови Анови-Маврово во должина од 6 км 2014-2016
 • Лот 2.А Санација и рехабилитација на потенцијално нестабилни зони долж регионален пат Р1209 Тетово-Попова Шапка 2015-2017
 • Лот бр.1.Б Санација и рехабилитација на потенцијално нестабилни зони долж регионален пат P1202 Маврово-Дебар во должина од 240 м 2015-2017
 • Рехабилитација на државниот пат А2 делница од Гостивар до село Колари во должина од 28,5км. 2017-2018
 • Рехабилитација на државниот пат А2 делница од село Колари до Кичево во должина од 11км. 2018-2019
 • Рехабилитација на Државен пат Р1312 делница Прилеп – Прилепско Езеро во должина од 4,5км. 2018-2019
 • Рехабилитација на државен пат Лот 2 делница од Битола до Демир Хисар во должина од 10км. 2018-2019
 • Рехабилитација на државен пат Р1202 делница Крак до Бигорски манастир Св. Јован Крстител. 2019-2020
 • Рехабилитација и реконструкција на регионален пат Р1205, секција Пробиштип Крупиште во должина од 4 км. 2020-2020
 • Изработка на долен строј и одводнување на круна на брана Маврово. 2020-2020