Мисија

Мисијата на  ПРОГРЕС 1998 ДООЕЛ, с.Вруток – Гостивар е преку врвен квалитет  на  услугите на вадење, производство и трговија на агрегат и производство и вградување на асфалт, ефикасно да ги исполнува потребите и очекувањата на купувачите со почитување на законските и други барања на заинтересираните страни.