Опрема

Во текот на своето работење, Прогрес 98 постојано се надградува со набавка на најсовремена опрема и механизација, како за потребите на каменоломот така и за потребите при изградба на објекти од нискоградба.


Градежни машини и возила на каменолом
Градежна машина Модел Тип
Дупчалка LAFETNA 748-HC 11
Компресор за бушење   YAS65Dd
Утоварна лопата HYUNDAI HL 770 – 7A
Камион – Дампер TEREX TD TA 30RS
Булдожер CATERPILLAR CH8
Багер HYUNDAI 320 LC – 7A
Багер LIEBHER 912 LITRION
Багер KOMATSU PC 2105 K
Градежни машини и возила за изградба на патишта
Градежна машина Модел Тип
Bob Cat IC
B170/ROB
CB/170/ROB
Ровокопач ICB ZCSL
Булдожер CATERPILLAR DSM
LGP
Машина за бележење WANGUARD23 248861
Багер LIEBHER CTRO314
Утоварна лопата FUROCAVA 345
Ваљак BOMAG BW160 AD
Ваљак – комбиниран BOMAG BW161 AC
Ваљак BOMAG BW138 AD
Ваљак гумен BOMAG BW11RH 5
Ваљак BOMAG BW138 AD 5
Ваљак BOMAG BW154 AD 5
Ваљак BOMAG BW177 DH
Ваљак гумен BOMAG GR W15
Ваљак метален   WHS300
Ваљак метален/гумен AMMAN  
Ваљак/метален HAMM DV6 Super
Ваљак/метален

BOMAG

BW154 AD 4
Грејдер VOLVO BM SUPER 3500 S
Финишер VOGELE G60
Финишер PAUER BF700C
Финишер BOMAG BF 600C
Машина за банкини   BF 290
Вилушкар MITCHUBISHI 625/6180D
Вирген BOMAG 1300/30-2
Машина за прскање  емулзија   BSM 12004R
Рачен ваљак   AR65/1840T