Рехабилитација на регионален пат Р 1202 секција Ново Село-Маврови Анови во должина од 11,79 км